Milliméter hullám a fizioterápiában

Családias hangulatú szakmai továbbképzést tartott a Honvédkórház Reumatológia és Fizioterápia szakrendelő 2017. április 22-én. Az előadások a milliméter hullámtartomány emberi szervezetre gyakorolt hatásával foglalkoztak, melyek egy része a gyakorlati tapasztalatokat összegezte és ismer-tette. A pódiumon az ismert szakértők mellett új előadók is megjelentek, és tartalmas előadással mutatkoztak be.
Megszokott, magas színvonalú előadást tartott Andrej Anatoljevics Szinyickij professzor, aki a milliméter hullámterápia területén végzett tudományos kutatómunkájának újabb eredményeit ismertette. Felvázolta a szervezet energia-információs rendszerét, majd gyakorlott pilótaként navi-gálta benne a hallgatóságot. Tapasztalatait statisztikai eredményekkel támasztotta alá, a következ-mény nem is maradt el: hallgatói számos kérdéssel árasztották el.
Tóthné Fülep Beatrix két témáról is beszélt: felvázolta a milliméter hullámterápia alkalmazásának kronológiáját, és részletesen ismertette a BioTrem technológiát, illetve ennek a psoriasisban elért eredményeit.
Vizi-Takács Judit segített elhelyezni ezt az új kezelési lehetőséget a már ismert fizioterápiás eljá-rások között, amelynek fontossága a kombinált terápiában figyelhető meg igazán.
Kovács Zsuzsanna a milliméter hullám fizikai sajátosságairól beszélt.
Sandra Sándor professzor – mellesleg jó házigazdaként tolmácsolt is a vendégeknek – két, egy-máshoz szorosan kötődő előadást tartott. Ezek a terápia során a szervezetben lezajló változásokat ismertették, előbb a kémiai folyamatok megközelítésével, majd a másodikban a keringési rendszer-re gyakorolt hatásokat vázolta fel.
Győrffy Ágnes pszichológus lebilincselő előadást tartott a szorongásos kórképekről.

Trapp Bernadett a milliméter hullámterápia kicsit misztikus hatásáról beszélt: a stresszterápiáról. Emlékeztetett a férfi és női lelkivilág eltérő sajátosságaira. Beszélt a nemek közti, évszázadok óta fennálló feszültségforrásokról meg a modern kor terheiről – melyeket a saját bőrünkön is érezhe-tünk a mindennapokban.

Kovács Emese a népbetegségnek mondható szénanátha (rhinitis allergica) kezelésében alkalma-zott milliméter hullámterápia lehetőségeiről beszélt, felvázolva egy beteg 14 napos terápiás tervét.
Lichtmann László a terápiának a sportban, az edzések során lehetséges felhasználási módjait mutatta be, különös tekintettel a fiatal és idősebb sportolók mozgásszervi panaszaira. A milliméter hullámterápia nagy hatékonyságú lehet a szervezet extrém fizikai megterheléshez alkalmazkodá-sának növelése érdekében, illetve a túledzettség szindróma megelőzésében.
A szervezők nem kis örömére a hallgatóság igen aktívan vette ki részét a közös gondolkodásból: hozzászólásokkal, érdekes kérdésekkel.

A résztvevők nagy része már ismerősként fogadta ezt a viszonylag újkeletű terápiás lehetősé-get. Az európai és amerikai orvostudomány még csak most ismerkedik vele, habár Oroszországban 1974 óta tartozik a fizioterápiás egységek alap felszereléséhez. Ez egyébként jelzi azt is, hogy a kele-ti és nyugati orvoslás között napjainkban fennáll nem is kevés ellentét. Pedig ugyanazt a problémát kezelik, csak más oldalról megközelítve.
Csak remélni lehet, hogy egyszer eljön az az idő, amikor a keleti hagyomány és a nyugati tudo-mány szorosabban együttműködve segítheti hozzá az embereket az egészségesebb, kiegyensúlyo-zottabb élethez.

MH EK Reumatológiai és Fizioterápiás profil