Könyvek

MEGJELENT!!!

Sandra Sándor:

A gyógyulás és a rekreáció lehetősége a karcagi gyógyvízben és a nagykunsági régióban 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasók!

„Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.”
Petőfi Sándor

Abban a világméretű versenyben, amely a turizmus területén zajlik, csak úgy tudunk tartósan helytállni, ha eredeti, egyedi és valós elemeket mutatunk fel. A Nagykunság természeti kincsei, kulturális öröksége, néphagyományai nemzetünk olyan értékei, amelyek megismertetése itthon és külföldön elsőrendű feladatunk. Mert nem elég, hogy a mi szemünkben a saját szülőföldünk szépsége önmagáért beszél, mások számára is érthető módon hangot is kell adni. A turizmus ezért a kormányzati gondolkodásban nem pusztán egy pénzkereseti forrás, nemcsak a magyar gazdaság egy már most is kiválóan teljesítő ágazata, hanem a hazaszeretet egyik formája. Tisztelettel és szeretettel ajánlom tehát szíves figyelmükbe Sandra Sándor alapos, sok információt tartalmazó könyvét, amelyből a helyismereten túl is érződik a Nagykunság és benne Karcag értékeinek tisztelete és szeretete. A hiánypótló kötet több szempontból járja körbe az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő által kínált szolgáltatásokat, gyógyító eljárásokat. Bízom benne, hogy ez a könyv is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen keressék fel a fürdőt, ahol nemcsak a gyógyulni, hanem a kikapcsolódásra vágyókat is felkészülten várják.

Varga Mihály pénzügyminiszter

 

Tartalomjegyzék
1. Ajánló – Varga Mihály 
2. A szerző előszava – Sandra Sándor 
3. Bevezetés a gyógyításba – Sandra Sándor 
4. Gyógyítás, rehabilitáció, rekreáció – az egészség és betegség fogalma – Sandra Sándor 
5. A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő termálvizének geológiai vonatkozásai és
vízkémiai sajátosságai – Patkó Levente 
6. Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő története – Andrási István – Kocsis István 
7. A karcagi gyógyfürdő vizének összetétele – Andrási István – Sandra Sándor 
8. A karcagi gyógyfürdő szolgáltatásai – Sandra Sándor – Vaskor Zoltánné – Kocsis István – Buzalkáné Nagy Margit 
9. A karcagi gyógyfürdő javallata, ellenjavallata – Sandra Sándor 
10. Súlyfürdő kezelés, mint hungarikum – Oláh Csaba Zsolt 
11. Gyógyúszás – Arany Katalin 
12. Gyógylovaglás – Arany Katalin 
13. A Nagykunság pszichés hatása – Lukács Hedvig
14. A Nagykunság és Karcag rövid történeti áttekintése – Pintér Zoltán 
15. Karcagi kul-túra (a térség látnivalói) – Vaskor Zoltánné – Vaskor Zoltán 
16. A város középtávú tervei – Dobos László 
17. Nagykunsági gasztronómiai ízek – Sandra Sándor – Labonczné Suzy 
18. Receptek – Vaskor Zoltánné – Vaskor Zoltán 
19. Örökségünk és küldetésünk – Dobos László – Sandra Sándor 
20. Záró gondolatok – Fazekas Sándor 
21. Köszönetnyilvánítás 

 

 

 

 

 

 

Sandra Sándor és Oláh Csaba Zsolt : Víz a gyógyászatban 

A könyv ára: 4.250 Ft  megrendelhető a 06 30 954 41 80 telefonszámon

TARTALOMJEGYZÉK

[1] Előszó (Dr. Áder János)
[2] Ajánló (Kun Szabó István)
[3] A szerkesztők előszava (Sandra Sándor, Oláh Csaba)

ÁLTALÁNOS ISMERETEK

[4] A víz, a földi élet alapja (Rácz Istvánné)
[5] Éghajlat, meteorológia, légköri vízkörforgalom (Bozó László)
[6] Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a felszín alatti vizekre (Szűcs Péter, Ilyés Csaba, Turai Endre, Kompár László)
[7] Az ivóvíz előállítása (Kondor Éva)
[8] Magyarország láthatatlan felszín alatti vizeinek nyomában (Havril Timea, Mádlné Szőnyi Judit)
[9] A Kárpát-medence gyógyító vizeinek földtani környezete (Jobbik Anita, Baracza Mátyás Krisztián)
[10] Egy hőforrás mikrobiológiai feltérképezése (Tóth Ákos, Nagy Lili, Nagy József, Nagy István, Kukolya József)
[11] A gyógyvizek és gyógyiszapok szervesanyag-tartalma és azok potenciális hatása a balneoterápia során (Gerencsér Gellért, Szendi Katalin)
[12] A legfontosabb vízminőségi kérdések a vízgyógyászat szempontjából (Rácz Istvánné)
[13] A vízhasználat jelene és jövője (Rácz Istvánné)
[14] Az ásványi anyagok és szerepük az ásvány- és termálvizekben (Prokisch József)
[15] Az ásványvizek mikrobiológiája (Mohácsiné dr. Farkas Csilla)
[16] Műanyagok és hormon hatású anyagaik vizeinkben (Németh Zsolt)

[17] A víz szerepe a gyógyászatban, helye a fizioterápiában (Géher Pál) [18] A vízgyógyászat hazai története (Gömör Béla)
[19] A balneológiai tudomány helyzete és fejlődése Magyarországon (Bender Tamás)

GYÓGYKEZELÉSEK

[20] A víz kémiai összetételének és fizikai tulajdonságainak hatása, a hidro- és balneoterápia közötti különbségek (Sandra Sándor, Németh András)
[21] A bőr anatómiája, funkciója (Sandra Sándor, Hunyadi János)
[22] Vízalatti sugármasszázs, tangentor (Kardos Zsófia, Oláh Csaba, Oláh Mihály)
[23] Súlyfürdőkezelés (Oláh Csaba, Oláh Mihály) [24] Szénsavas fürdők (Sandra Sándor)
[25] Subaqualis mozgásterápia és eszközei (Oláh Csaba, Tóth Edina) [26] Gyógyúszás (Rabóczki Anita, Arany Katalin, Sandra Sándor)
[27] Balneológiai kezelések idegsebészeti kórképekben (Oláh Csaba, Demeter Béla, Lajgut Attila)
[28] Balneoterápia a reumatológiai kórképekben (Kovács Csaba, Sandra Sándor)
[29] A gyógyvizek csoportosítása és terápiás hatásuk (Sandra Sándor)

[30] Ásvány- és gyógyvizek hatása az ivókúrában (Sandra Sándor)

[31] Inhalációs kezelések (Csánky Eszter)
[32] Sóterápia (Sandra Sándor)
[33] Mofetta, szolfatára, fumarola (Sandra Sándor)

[34] Iszapkezelés (Sandra Sándor)
[35] Mesterséges vizekben, medencékben elkapható szemfertőzések, szembetegségek és kezelésük (Németh Gábor)
[36] Medencékben, gyógyvizekben elkapható nőgyógyászati fertőzések és kezelésük (Deli Tamás)
[37] Mesterséges vizekben, medencékben, gyógyvizekben elkapható bőrgyógyászati fertőzések és kezelésük (Nagy Gabriella)
[38] Rekreációs fürdőzés során szerezhető megbetegedések (Gyökeres Tibor)
[39] A hidro- és balneoterápia szerepe a kardiovaszkuláris betegek
rehabilitációjában (Kohut László, Sulyok Gabriella)
[40] A gyógyvíz szerepe a nőgyógyászati kórképek fizioterápiás kezelésében (Varga Péter)
[41] A természetes fürdővizek hatása a tumoros betegekre (Horváth Anna)
[42] A vízi terápiák közben kialakuló sürgősségi állapotok és balesetek első ellátása (Pápai Tibor)

WELLNESS-SPA

[43] Jeges fürdő, teljes test krioterápia, hidegkamra (Arany Katalin, Oláh Csaba, Sandra Sándor)

[44] Aquafitness (Arany Katalin, Oláh Csaba)
[45] Szauna (Sandra Sándor)
[46] Thalasszoterápia (Sandra Sándor)
[47] Fotobalneoterápia (Oláh Csaba, Kardos Zsófia)
[48] Kneipp-kúra, Kneipp-terápia, otthon is végezhető fürdőkezelések (Sandra Sándor)

MELLÉKLETEK

[49] Fürdőzők és fürdők ábrázolása a magyar és európai festészetben (Bakó Zsuzsanna)
[50] Gondolatok a vízről (Sandra Sándor)

[51] A kötet szerzői

A kötet szerzői

Arany Katalin MSc. egészségügyi főreferens, gyógytornász-fizioterapeuta

Dr.  Baracza  Mátyás  Krisztián  tudományos  főmunkatárs,  Miskolci  Egyetem,  Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

Dr. Bakó Zsuzsanna PhD művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria

Dr. Bender Tamás egyetemi tanár, MTA doktora, osztályvezető főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház, Fizioterápiai szakrendelés

Dr. Bozó László meteorológus, egyetemi tanár, Szent István Egyetem

Dr. Csánky Eszter PhD osztályvezető főorvos, B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Semmelweis Tagkórház, Tüdőgyógyászati Osztály

Dr.   Deli   Tamás   PhD   egyetemi   adjunktus,   Debreceni   Egyetem,   ÁOK,   Szülészeti   és Nőgyógyászati Intézet

Dr.  Demeter  Béla  részlegvezető  B-A-Z  Megyei  Kórház  és  Egyetemi  Oktató  Kórház, Idegsebészeti Osztály, Neurotraumatológia

Prof.  dr.  Géher  Pál  centrumvezető  főorvos,  Budai  Irgalmasrendi  Kórház,  Reumatológia Centrum

Dr.  Gerencsér          Gellért     egyetemi      adjunktus,      Pécsi     Tudományegyetem,    Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet

Dr. Gömör Béla ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

Dr. Gyökeres Tibor PhD MHEK Honvédkórház, Gasztroenterológia, részlegvezető főorvos Magyar Gasztroenterológiai Társaság főtitkára

Havril Timea PhD hallgató, ELTE Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

Dr. Horváth Anna PhD klinikai onkológus, Semmelweis  Egyetem,  III.  sz. Belgyógyászati Klinika

Prof. emer. Dr. Hunyadi János onkodermatológus, bőrgyógyász szakorvos

Ilyés    Csaba,     Miskolci     Egyetem,     Műszaki    Földtudományi      Kar,    MTA-ME    Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Dr. Jobbik Anita tudományos főmunkatárs, Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

Dr. Kardos  Zsófia adjunktus,  B-A-Z Megyei  Kórház  és Egyetemi  Oktató  Kórház, Szent Ferenc Tagkórház, Reumatológiai Osztály

Dr. Kohut László PhD intézetvezető, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Balatonfüred

Kompár László, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Kondor Éva, okleveles vegyész, Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Prof. dr. Kovács Attila osztályvezető főorvos, MÁV Kórház, Szolnok

Dr.  Kukolya  József  osztályvezető,  Nemzeti  Agrárkutatási  és Innovációs  Központ,  Agrár- környezettudományi Kutatóintézet, Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály

Kun Szabó István vezérőrnagy, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, parancsnok

Dr.  Lajgut  Attila idegsebész,  neurológus osztályvezető  főorvos,  B-A-Z Megyei  Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc

Mádlné  Szönyi  Judit  egyetemi  docens,  ELTE  Természettudományi  Kar,  Általános  és Alkalmazott Földtani Tanszék

Mohácsiné  dr.   Farkas     Csilla     tanszékvezető   egyetemi     tanár,     Szent     István   Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és biotechnológiai kutatócsoport

Dr. Nagy  Gabriella  osztályvezető főorvos B-A-Z  Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Bőrgyógyászati Osztály

Dr. Nagy István PhD, Senior Scientist, Max-Planck-Institute of Biochemistry, Department of Structural Biology, Planegg, Germany

Dr.  Nagy  József  PhD,  címzetes  egyetemi  docens,   a  DE  MÉK  Kihelyezett  Megújuló Energiaforrás tanszékének vezetője

Nagy Lili biológus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar molekuláris biológia mesterképzés hallgatója

Dr. Németh András PhD, docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. dr. Németh Gábor osztályvezető főorvos, B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, Szemészeti Osztály

Dr. Németh Zsolt PhD docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Oláh Csaba Zsolt, idegsebész, neuroradiológus, klinikai farmakológus főorvos, kutatási igazgató, B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

Dr. Oláh Mihály vezető főorvos, Hajdúszoboszló Gyógyfürdő

Dr. Pápai  Tibor  PhD  docens,  Semmelweis  Egyetem  Egészségtudományi  Kar,  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Centrumvezető

Dr. habil. Prokisch József egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Bio- és Környezetenergetikai Intézet

Dr. Rabóczki Anita igazgató, Parádfürdői Állami Kórház

Dr. Rácz Istvánné főiskolai tanár, Szent István Egyetem, Tessedik Campus (Szarvas), Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

Prof.  dr.  Sandra  Sándor  habil.  PhD  egyetemi  tanár,  vezető  főorvos,  Magyar  Honvédség Egészségügyi Központ Reumatológia és fizioterápia szakrendelés profil,

Dr. Sulyok  Gabriella  osztályvezető  főorvos  Magyar  Honvédség  Egészségügyi  Központ Balatonfüred

Dr. Szendi  Katalin  egyetemi      adjunktus,  PTE  Általános  Orvostudományi  Kar    Orvosi Népegészségtani Intézet

Dr. Szűcs Péter egyetemi tanár, dékán, Miskolci Egyetem, Műszaki  Földtudományi  Kar, MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Tóth  Ákos  tudományos  munkatárs,  Nemzeti  Agrárkutatási  és  Innovációs  Központ  Agrár- környezettudományi Kutatóintézet, Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály

Tóth Edina gyógytornász, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévíz

Turai Endre egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Dr. Varga  Péter  habil.  PhD  egyetemi  docens,  nőgyógyász  főorvos  Zsigmondy  Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház és Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nőgyógyászat

 

A szerkesztők előszava

A megelőzés az egészségügy első feladata. Az idegrendszer és az egész test általános megerősítése és megedzése nagy jelentőségű az egészséges test és lélek kialakulására és megőrzésére nézve. Ez legjobban ésszerű életmóddal, a természetes gyógytényezők – a levegő, fény, víz és diéta – célszerű alkalmazásával érhető el. Vissza a természethez!”                         Albert Schalle

 

Könyvünkben a víz jelentőségét, élettani hatásait, szűkös forrásait mutatjuk be, és büszkén utalunk arra, hogy a világ élvonalába tartozunk a tökéletes biztonsággal iható vezetékes víz hozzáférhetőségében. Igen jó a helyzetünk a természetes vizek megóvását, a szennyvíztisztítást tekintve is.

Magyarország gyógyvíz-nagyhatalom. Szerencsés körülményeinek köszönhetően a Kárpát-medence földtörténete úgy alakult, hogy Magyarország területe alatt a mélyben hatalmas és különleges gyógyvízkincs található. Gyógyvizeink révén az elmúlt évtizedekben hazánkban hatalmas tapasztalati és tudományos balneológiai ismeret halmozódott fel. Célunk, hogy ezt a tudásmennyiséget minél érdekesebben és minél több aspektusból mutassuk be.

Kezdetben főként fizioterápiás, gyógytornász, egészségügyi turizmus, egészségügyi menedzser szakos hallgatóknak és szakembereknek szántuk könyvünket, melyet haszonnal forgathatnak az orvostanhallgatók is. A „vizes témákat” azonban komplex módon kívántuk feldolgozni, ezért a szélesebb kitekintés végett beleillesztettük vízügyi szakember, biológus, fizikus, geológus szerzők munkáit is.

A végeredmény olyan kötet lett, amely új ismereteket kínál képzett reumatológusoknak és a különböző diszciplinákban tevékenykedő kollégáknak, de hasonlóan izgalmas olvasmány lehet a téma iránt érdeklődő laikusok számára.

Gyógyturizmusunknak óriási lendületet adhat, ha gyógyvizeink kedvező hatásait minél szélesebb körben megismertetjük. Az elméleti tudás kiaknázása révén és a folyamatos innováció támogatásával a gyógyvizes kezelések kihagyhatatlan célponttá tehetik hazánkat – reményeink szerint – a beteg és az egészségtudatos emberek számára. Az átfogó elméleti tudást, tapasztalatokat megszerző munkatársak igen hatékonyan alkalmazhatják majd a gyakorlatban a gyógyvizek jótékony, gyógyító erejét.

Reméljük, hogy könyvünk mindenkinek jól hasznosítható ismereteket kínál, és segít kitágítani olvasói tudományos látásmódját.

 

 1. október 29.                      Sandra Sándor – Oláh Csaba Zsolt

 

 

A fizioterápia dilemmái

A könyv ára: 4.500 Ft  megrendelhető a 06 30 954 41 80 telefonszámon

Tartalomjegyzék
[1] In honorem dr. Irányi Jenő
[2] A fizioterápia helye a 21. század gyógyászatában ◊ Sandra Sándor
[3] Mennyiségek és mértékegységek a fizioterápiában ◊ Németh András
[4] A bőr anatómiája és funkciója ◊ Sandra Sándor
[5] A bőrön látható elváltozások ◊ Sandra Sándor
[6] A bőr mint informátor ◊ Sandra Sándor
[7] A bőr mint neuro-endokrin-immunrendszer ◊ Hunyadi János
[8] A bőr mikrokeringése és szabályozása ◊ Koller Ákos, Tamás Róbert, Debreczeni Béla, Sandra Sándor, Szénássy Annamária
[9] Felszívódás a bőrön keresztül ◊ Hunyadi János
[10] A nyirokrendszer szerepe a szervezet immunregulációjában ◊ Daróczi Judit
[11] Amit már tudunk a vízről – és amit még nem ◊ Rácz Istvánné
[12] A víz, a hidrogén és az oxigén legfontosabb tulajdonságai a fizioterápia szemszögéből ◊ Hunyadi János
[13] Természetes eredetű antioxidánsok ◊ Bíró Attila, Homoki Judit, Asbóth Georgina, Horváth Brigitta, Cziáki Zoltán, Máthé Endre, Remenyik Judit
[14] A fájdalom ◊ Horváth Anna
[15] Fizioterápiás kezelések és implantátumok ◊ Sandra Sándor
[16] Implantátum képtár ◊ Krakomperger László, Sandra Sándor
[17] A stentek és a fizioterápia ◊ Major László
[18] Fizioterápiás kezelés és a pacemaker ◊ Duray Gábor
[19] Fizioterápiás protokoll izotópdiagnosztikai vizsgálatok esetén ◊ Nagy Dezső, Sandra Sándor
[20] Molekuláris izotópdiagnosztikai eljárások a reumatológiában ◊ Szilvássy István
[21] Fizioterápiás kezelések közben fellépő akut kórképek és első ellátásuk ◊ Pápai Tibor
[22] Humán tipológia, személyiségtípusok, fizioterápia ◊ Lukács Hedvig, Sandra Sándor
[23] Elvárások a fizioterapeuta személyiségével szemben ◊ Sandra Sándor, Deli Mária
[24] A fizioterápiás kezelőszemélyzet stresszkezelési lehetőségei ◊ Reider Gera Ildikó
[25] A fizioterápiás kezelőszemélyzet pozitív páciens-kommunikációjának lehetőségei ◊ Reider Gera Ildikó
[26] Hogyan lehet kialakítani és növelni a beteg együttműködését a fizioterápiás ellátás során ◊ Győrffy Ágnes
[27] A fizioterápiában használatos elektródák, applikátorok és köztianyagok ◊ Ackermann Zoltán, Sandra Sándor
[28] A fizioterápiás készülékek és eszközök tisztántartása, fertőtlenítése és karbantartása ◊ Sandra Sándor, Deli Mária
[29] A fizioterápiás készülékek érintésvédelme ◊ Horváth László
[30] Orvostechnikai eszközök CE-jelölése ◊ Németh Zsolt
[31] A fizioterápiával kapcsolatos betegdokumentáció ◊ Sandra Sándor, Párduczné Szőllőssy Andrea
[32] A kötet szerzői

Budapest 2017.

 

 

MÁGNESES ERŐTÉR TERÁPIA

A könyv ára: 4.500 Ft  megrendelhető a 06 30 954 41 80 telefonszámon

Ajánló

Örömmel és jó szívvel ajánlom ezt a kötetet.
Örömmel ajánlom, mert a betegeknek nem könnyű eligazodni a gyógymódok labirintusában, bár az utóbbi évtizedekben egyre inkább fel tudják mérni a szervezet számára természetidegen készítmények romboló hatásait, és ezért a természetes hatóanyagok, kezelési módok felé fordulnak.
Jó szívvel is ajánlom ezt a kötetet, mert prof. dr. Sandra Sándor – a kötet főszerkesztője és sok fejezetének szerzője – hazánkban talán a legavatottabb művelője több fizioterápiás területnek, sőt ezeknek a gyógyászati eljárásoknak fáradhatatlan tanúságtevője az egészségügyben dolgozók számára, a betegek javára. Ajánlom továbbá azért is, mert az egészségügyi felsőoktatás számára is fontosnak tartom a különféle terápiás eljárások tanítását, azok elméleti alapjainak és gyakorlatának tárgyalását.
Nem orvos vagyok, hanem pedagógus, éppen ezért saját felsőoktatási intézményünk gyakorlatának alapján mondhatom, hogy a pedagógusok képzésében is megnyilvánuló nevelés, a személyiség egész életen át tartó fejlesztésének feladata a legtermészetesebb módon találkozik a testi egészség őrzésének vagy növelésének, valamint a lélek ápolásának fáradhatatlan tennivalóival. Az ápolók képzésében mi is megtapasztaljuk, hogy ezek az egymásra hatások kincseket rejtenek. Hiszen nemcsak saját életünket kaptuk ajándékba, hanem azt a képességet is, hogy másokra is vigyázhatunk, óvhatjuk, sőt testi-lelki bajaikban segíthetjük, önzetlenül szolgálhatjuk, szerethetjük őket, nemcsak örömeikben, hanem elsősorban elesettségük helyzeteiben. Ebben a feladatban mindannyiunknak kötelezettségei vannak, különösen is az egészségügyi hivatásra készülőknek – vagy az abban már tapasztalatokkal felvértezett közreműködőknek. Számukra kötelesség tehát minden hasznos, a betegek javát szolgáló tudás és tapasztalat megszerzése. Ez a kötet is erről szól.
Természetesen még mindig azok vannak többségben, akik inkább bevesznek egy gyógyszert, hogy egy óra múlva már újra terhelhetőek legyenek. Ezt a célt a fizioterápiás kezelési módszerek nem valósíthatják meg. Azok nem elnyomni, hanem támogatni akarják a beteg szervezetet abban, hogy önmaga gyógyító folyamatait beindításával „kidolgozza” magából a károsító tényezőt. Az ilyen betegek ritkábban esnek vissza fertőző betegségekbe, krónikus betegségeik tünetei is kevésbé jelentkeznek. Fájdalmuk elviselhetőbbé válik, sőt akár meg is szűnik.
A könyv végigkíséri az olvasót a mágneses érc felfedezését a Magnész nevű pásztorhoz kötő ókori legendától napjainkig, beszámol mindazon kutatók, tudósok áldozatos munkájáról, akik mind emberközelibbé és megfoghatóvá tették és teszik ezeket a kezelési eljárásokat. Nagy utat kellett megtenni a mágnesvasérc felületes hatásától napjaink sejtszintű kezeléséig.
A sport tekinthető a fizioterápiás eljárások „Petri-csészéjének”, hiszen főleg sportolók próbálják ki a szinte naponta megjelenő újabb és újabb fizioterápiás kezeléseket a sérüléseik kezelésére. Mivel a kémiai eljárások nagyrészt tiltottak, magától adódik, hogy a sportolók társadalma a legelkötelezettebb a fizioterápia, a természetes gyógymódok mellett. Sportközvetítéseken is láthatjuk, hogy a sérült játékosok rögtönzött fájdalomcsillapítására nem gyógyszert, hanem olykor csak jeges kezelést adnak. A pályán kívül természetesen már az olyan egyéb kezelések is feltűnnek, mint a mágneses erőtér terápia, a lézer, a gyógynövények hatóanyagainak alkalmazása. A törések és egyéb sérülések persze nem gyógyíthatók traumatológiai beavatkozás nélkül, de a fizioterápiás eljárásokkal csökkenthető a velük járó fájdalom és lerövidíthető a gyógyulási idő.
Tapasztaljuk, hogy egyre több gyógyulásra vágyó ember ódzkodik a gyógyszerek hosszan tartó vagy kizárólagos szedésétől, és vágyik a természet által kínált gyógyulási lehetőségek kihasználására is.
Emiatt is kellene szélesebbre tárni a kaput a fizioterápiás kezelések előtt, hiszen több évszázada áll rendelkezésünkre ez a kezelési mód, amit még mindig nem használunk ki eléggé.
A fizioterápiát is folyamatos fejlődés jellemzi, amelynek során mind hatékonyabb eszközöket fejlesztenek ki, s ezek egyre inkább személyre szabott terápiákat tesznek elérhetővé. Egyrészt folyamatosan javulnak a betegek gyógyulási kilátásai, mivel növekvő diagnosztikai és terápiás műszerpark áll rendelkezésére, másrészt azonban növekednek a költségek is. A korszerű eszközök egyre összetettebbek, akárcsak az azokat megalapozó tudomány, azonban sokkal több terápiás lehetőséget kínálnak fel az orvosoknak.
A fizioterápia legavatottabb művelői mondják, hogy azt egy egész életen át kell tanulni és szüntelenül gyakorolni. Csak ez a folyamatos munka juttathat olyan ismeretek és tapasztalatok birtokába, amelyek a betegek hatékony gyógyulását szolgálják.
A beteg gyógyulása ma már a fizioterápiában is rendszerint egy csapat munkájának köszönhető. Ebben a csapatban gyakran eltérő gondolkodásmódú, de összehangoltan tevékenykedő szakorvosok, gyógytornászok, fizikoterápiás szakemberek működnek együtt, gyakran bevonva ergoterapeutákat és pszichológusokat is. Ennek hazai eredményei ma már magukért beszélnek, egyes területeit külföldön szinte hungarikumként ismerik el.
Júliusban emlékezünk a mindenkinél melegebb lelkű Szent Kamillra, a kórházak, a betegek, a betegápolói hivatás védőszentjére. Amikor Szent Kamill kiszolgált akár csak egyet is a betegek közül, észre lehetett venni rajta azt az odaadó, önmagát egészen feláldozó lelkületet, amelyre a betegek iránti nagy tisztelete és irgalmas szeretete ragadta el egész lényét. Szívesen magára vállalta volna minden nyomorúságukat és bármilyen más megpróbáltatást is, csak hogy enyhítse fájdalmukat, és megszüntesse szenvedéseiket. Kívánom, hogy sokan tekintsenek tehát az ebben a kötetben is gazdagon feltáruló korszerű tudásra úgy, mint a jóra vezető szolgálatnak a mostani korban adódó újabb lehetőségére.

                                                                                                                          Dr. Kozma Gábor

Budapest 2017. 

Tartalomjegyzék
1. Ajánló (Kozma Gábor)
2. A szerző előszava (Sandra Sándor)
3. Bevezetés a gyógyításba (Sandra Sándor)
4. A mágneses erőtér terápia története (Sandra Sándor)
5. Élő környezetünk (Sandra Sándor)
6. Atomfizikai alapismeretek (Horváth László)
7. Mágnesfizika (Horváth László)
8. Az SI nemzetközi mértékegységrendszer (Sandra Sándor)
9. Az elektromos, mágneses és elektromágneses térrel kapcsolatos rendelkezések (Porcs-Makkay László)
10. A sejt és az extracelluláris mátrix (Sandra Sándor)
11. A víz enigmája (Rácz Istvánné)
12. A víz, a hidrogén és az oxigén mágneses erőtér terápiát befolyásoló tulajdonságai (Hunyadi János)
13. Hemorheológia (Bernáth Iván)
14. Mikrocirkuláció (Koller Ákos – Tamás Róbert – Debreceni Béla – Sandra Sándor – Szénássy Annamária)
15. A fájdalom patofiziológiája (Pfeifenróth Anna – Sandra Sándor)
16. Az ember és az elektromágneses tér kapcsolata (Sandra Sándor)
17. Bioelektromágnesesség – az élet, az elektromágnesesség és a (nap)fény kapcsolata (Grandpierre Attila)
18. A különböző beültetett implantátumok, stimulátorok és a mágneses erőtér terápia (Sandra Sándor)
19. A mágneses erőtér terápia hazai és külföldi irodalmi adatokkal igazolt hatásmechanizmusa (Sandra Sándor)
20. Az elektromágneses tér káros hatásai (Haig Zsolt)
21. A mágneses erőtér terápiában használatos készülékek (Sandra Sándor)
22. A mágneses erőtér terápia helye a fizioterápiában (Sandra Sándor)
23. A mágneses erőtér terápia kivitelezése és általános szabályai (Sandra Sándor)
24. Mágneses erőtér terápia indikációja, kontraindikációja, mellékhatásai (Sandra Sándor)
25. Kronobiológia, kronoterápia a gyakorlatban. Optimális kezelési időszakok (Sandra Sándor)
26. Transzkraniális mágneses stimuláció (Oláh Csaba)
27. Betegdokumentáció a mágneses erőtér terápiában (Sandra Sándor)
28. Zárógondolatok (Sandra Sándor)
29. Bölcs gondolatok a mágneses erőtér terápiáról régen és ma
30. Szerzők ismertetése

Szerzők ismertetése
Dr. Bernáth S. Iván o. ezredes az orvostudomány kandidátusa MH EK részlegvezető főorvos
Dr. Debreczeni Béla Phd. sebész-plasztikai sebész szakorvos
Dr. Grandpierre Attila magyar fizikus, csillagász a fizikai tudományok kandidátusa, az MTA köztestületének tagja
Prof. dr. Haig Zsolt Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanár
Horváth László villamosmérnök
Prof. Emeritus Dr. Hunyadi János bőrgyógyász szakorvos
Dr. Koller Ákos tudományos dékánhelyettes a PTE Általános Orvostudományi Karon
Dr. Kozma Gábor Gál Ferenc Főiskola rektor
Dr. Oláh Csaba Zsolt idegsebész, radiológus BAZ Megyei Korház Idegsebészeti Osztály
Dr. Pfeifenroth Anna akupunktőr, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa
Porcs-Makkay László fizikus, sugárvédelmi szakértő MH EK Sugárvédelmi Szolgálatának vezetője
Rácz Istvánné dr. Szent István Egyetem főiskolai tanár
Prof. dr. Sandra Sándor med. habil PhD MH EK Reumatológia és Fizioterápia profilvezető főorvos
Dr. Szénási Annamária doktorandusz Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet
Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornok, orvos igazgató sebész- plasztikai sebész szakorvos

 

 

LÁGYLÉZER-TERÁPIA I.-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv ára: 8.000 Ft  megrendelhető a 06 30 954 41 80 telefonszámon

Előszó

Üdvözlet az olvasónak, aki Sandra Sándor nagy ívű munkáját olvassa.
A könyv elolvasása során az elismerés mellett éreztem, és újra átéltem a régi idők hangulatát és emlékeit. Az 1980-as évek elején, amikor létrejött a lézerekkel foglalkozó első hivatalos, tudományos testület, a Magyar Tudományos Akadémia Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottsága – benne Antoni, Bánhidy, Kroó, Mester professzorokkal és Szabó Gábor tanár úrral –, fiatal orvosként hallgattam és csodáltam a magyar lézergyógyászat megalapítóinak véleményét. Jegyzőkönyvvezetőként pedig szorgalmasan írtam le az elhangzottakat, összegyűjtögetve minden szót. Ezekből az szavakból, gondolatokból indultak el a tettek, amelyek iskolákat hoztak létre, és kiterjesztették, terebélyessé növelték a magyar lézergyógyászatot.
Nem gondoltam akkor, hogy negyedszázaddal később engem ér a megtiszteltetés, hogy ismét tollat foghatok a kezembe, de most már nem jegyzőkönyvet írok, hanem méltatást ugyanarról a témáról, a lézerről.
Sandra Sándor professzor könyve, melyet a lágylézer-terápiáról szerkesztett és írt, korunk színvonalán ad áttekintést a lézerek fizikai tulajdonságairól, a szövetekre gyakorolt hatásairól, a felhasználás lehetőségeiről és módjáról. Tisztázza a fizikai, biológiai és gyógyászati alapfogalmakat, ismerteti azoknak a szerveknek a struktúráját és működését, ahol a lágylézereket felhasználni tudjuk.
Foglalkozik ezen kívül a lézerek és az emberi szervezet komponenseinek kölcsönhatásaival, a lágylézer-terápia eszközeivel, az alkalmazás indikációival és a szóba jöhető összes következményével.
A könyv nagyon értékes része a lehetséges szövődmények felsorolása, azok kialakulása, megelőzésük és kezelésük ismertetése.
Sandra Sándor könyvét alapmunkának tekintem, amely az irodalom alapján a saját tapasztalatokat dolgozza fel, összegzi és nyújtja át a lézerrel foglalkozó magyar orvosoknak – a betegek érdekében.
Fogadják a könyvet érdeklődéssel abban a biztos tudatban, hogy értékes gondolatokat tartalmazó, jó stílusban megírt könyv lapjait olvashatják.                                                                                                                                                                                                                                                              Prof. dr. Kásler Miklós

 

A háziorvosi ellátásban is eredményesen – és egyre gyakrabban – alkalmazott (magyarosan lézernek nevezett) eszköz a laser betűszóból képződött (light amplification by stimulated emission of radiation) rövidítéséből. Orvosi alkalmazása 1964-ben kezdődött a nagy teljesítményű sebészeti (kemény lézer) eljárásokkal. Magyarországon pedig1966-ban az Orvosi Hetilapban már cikk jelent meg Mester Endre professzor tollából a sajátos („lágy lézer”) biológiai hatásáról, mely a hőhatást nem okozó biostimulációs kísérletes munkák után sokrétű klinikai alkalmazásokhoz vezetett. Ma már az amerikai FDA (Food and Drug Administration) honlapján is a tudományos bizonyítékokon alapuló eljárások között található a biostimuláció.

A magyar nyelven elérhető szakkönyvek legújabb – és immár két kötetes – formája több annál, mint kezelési receptek gyűjteménye. A széleskörű áttekintéssel szerkesztett könyvet Prof. Kásler Miklós joggal nevezi alapmunkának már csak azért is, mert a 36 szerző közös munkájával készített anyag nagy körültekintéssel és részletességgel mutatja be a téma minden részletét.

A 955 oldalas könyv gazdag rajzos és képi illusztrációval, táblázatokkal, olvasmányos stílussal segíti a rendszeres tájékozódás mellett a hirtelen adód kérdésekre adható válasz gyors megtalálását: azaz egyszerre tankönyv is és kézikönyv is.

Fizika, anatómia, immunológia, endokrinológia, mikrocirkuláció és nyirokkeringés, neurofiziológia, fájdalom patofiziológia, cellularis és subcellularis mechanizmusok, szabad gyökök összefüggései, kronobiológia, a fényelnyelés speciális molekuláris mechanizmusai, fotoszenzibilitás célzott elméleti elemzései szerepelnek egyrészt. A napi klinikum szerepel másrészt izotópdiagnosztikai, hygienes, ergonómiai, kezelési hibák elkerülését szolgáló fejezetek, szemészeti, fül-orr gégészeti alkalmazások, traumatológiai és katonai orvoslási fejezetek, reumatológiai és rehabilitációs megközelítések sorakoznak. Külön témák a gerinc, a láb, az algodystrophia, a sportsérülések. A gyógytornász munkáját segítő alkalmazások, migrén, neuralgiák, paresisek, gerontológiai, onkológiai ellátás, vacularis betegségek, sebek, fekélyek decubitusok, égés, fagyás, diabetes okozta eltérések következményei, speciális gyermekgyógyászati, idegsebészeti, szájsebészeti, általános orvosok számára is fontos temporomandibularis ízület egyaránt szerepelnek. A várandósok és pacemaker viselők ellátásának szabályai, pszichológiai aspektusok, továbbá adminisztrációs, üzemeltetési, biztonságtechnikai sem maradtak ki.

A fenti hosszú felsorolásból nyilvánvaló, hogy egyrészt szakorvosi, másrészt ennek folytatásaként a háziorvosi ellátásban is sikeresen alkalmazhatók a lézerkezelések, ha ez szakszerű indikációkkal, szakszerű technikával és kellő szakmai körültekintéssel történik. A „hogyan kezeljünk” könyvek mellett egy ilyen részletesebb könyv a miértekre, a tudományos hátterekre, a meddig-re és a hibák elkerülésére vonatkozó kérdésekre is választ ad. A megelőzés, a gyógyítás, a rehabilitáció és gondozás témakörökben egyaránt ott van, ott lehet a hőhatással nem járó lézer kezelés.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Sandra Sándor professzor szerkesztésében megjelent új könyv nem csak azok érdeklődésére tarthat számot, akik már használnak lézer berendezéseket, hanem azon érdeklődők is hasznos ismereteket gyűjthetnek, akik megalapozott szakmai tájékozódásra tartanak igényt a számukra még új eljárásokról.                                                                                                            Dr. Mester Ádám 

 

 

 

ET SANITAS IN RENOVATIONE HEVIZ – GYÓGYULÁS ÉS MEGÚJULÁS HÉVÍZEN

A könyv ára: 2.000 Ft   megrendelhető a 06 30 954 41 80 telefonszámon

A Kárpát-medencében, ha valahol lefúrunk, gyógyvízhez, termálvízhez, illetve ásványvízhez jutunk. A hévízi gyógyvíz a Természet adománya, természetes úton keletkezett gyógyvízű tó, így hungaricumként lehet említeni a világon.
A Föld felszínének kétharmadát közönséges víz borítja, nélküle nem jelent volna meg bolygónkon az élet, az élőlények lételeme, alapvető természetes közege. A források – folyók –, tavak és a tengerek közelsége az emberiségnek éltető erő, továbbá megnyugtatja a testet és a lelket. Víz fogyasztása nélkül testünk kiszáradna, de tisztántartásához is elengedhetetlen. Az emberek már a korai civilizációban rájöttek, hogy szükséges fürdőket, illetve fürdésre alkalmas helyiségeket kialakítani.
A kezdeti civilizációban a víz és a vallás kapcsolata egymásba fonódott. Az ókorban a vallás oly nagymértékben átjárta az emberek lelki világát, hogy szakrális elemmé vált a víz. A vallási szertartásokban a rituális fürdéssel a lelki megtisztulást, Istenhez való közeledést vélték értelmezni. A vallásos embereknél a megkeresztelkedés és tisztálkodás az Istennel való találkozást jelentette, hiszen nem csak a test, de a lélek is tisztultabbá vált. A gyógyforrások közelében különböző szentélyeket és gyógyító helyeket hoztak létre.
A görögök, a rómaiak már tudták, hogy az úszás ritmizálja a légzést, karbantartja az izomzatot, és jótékony hatással van a közérzetre is. A 3000 évvel ezelőtti görög építkezésekben már megtaláljuk a fürdőszobát, a fürdőkádat. Kedveltek voltak az elkülönített fürdőházak, sőt, a szaunaszerű gőzkamrák is.
A knósszoszi palotakomplexum közel 20 000 m2-es négyszögletű területet foglal el. A királynő megaronjában (szobájában) faülőkével, folyóvízzel és csatornával ellátott árnyékszék található. Égetett agyag fürdőkádak, vízvezeték és szennyvízcsatorna-rendszer szolgálták a palota lakóinak kényelmét.
Míg a görögök a magányos fürdést kedvelték, addig a római fürdőkultúrát inkább a nagy, társas medencék jellemezték. A római és bizánci polgárok életében a társas fürdők már a mindennapi élet részévé váltak.
A római fürdőkultúra egyesítette a vallási, szórakozási, rekreációs és gyógyászati lehetőséget a fürdőhelyeken. A reneszánsz megjelenése már a felüdülést, a szórakozást és a sportolást látta a vízben. A fürdőkultúra elterjedése viszont az erkölcsi normákat is jelentősen befolyásolta különböző végletek között.
Hévíz, amely csodálatos adottságokkal rendelkezik, kiválóan alkalmas napjainkban túlterhelt testünk karbantartására és chronicussá vált vagy időszakosan visszatérő megbetegedéseink gyógykezelésére.
A legfontosabb, hogy ellazuljunk, és ne érezzünk bűntudatot amiatt, hogy magunkkal is foglalkozunk végre. A gyógyhely az ember számára elsősorban környezetváltozást jelent, hiszen ekkor egy új mikrokörnyezetbe kerülünk. A gyógyvíz körbe simogatja megfáradt idegrendszerünket, és amikor belemerülünk, a hűs habokba vagy a meleg gyógyvízbe szinte érezzük, hogy felfrissülünk; közben belélegezzük a tó magas páratartalmú egyedülálló levegőjét. Gyakorlatilag az ott pihenő embereknél klímaváltozásról is beszélhetünk. Hévízen a gyógyulást keresők komplex kezelésben részesülnek, amiben jelentős szerepe van a tó sajátos természeti, valamint balneológiai paramétereinek, továbbá mikroklímájának.
Amikor Hévízen és környékén sétálunk a Nap lágyan simogató és ölelő fényében, élvezve a gyönyörű környezetet, talán megengedhetünk magunknak némi torkosságot is, amelyre az utcákon és tereken található éttermek csábítanak.

Budapest–Hévíz, 2015. március 18.

                                                                                                                Sandra Sándor – Németh Lajos

 

 

2014. ELIXOR könyvek:

          

 

 

 

ARTICLE: SANDRA SÁNDOR

Prevention and therapy of health complications caused by bullet-resistant protective vests.

In the period following the collapse of world systems the role of armies changed significantly. Conflicts unfolding before the global public, the inescapability of publicity, the nearly inestimable development of technology had increased the value of expensively trained soldiers and the role of prevention by the millennium. A reason for this was that the situation of supporting health care services had also increased in value and became a moral factor in everyday warfare. In a stereotypical approach, the protection of employees is the obligation of the employer. As a consequence, more and more up-to-date and protective gears offering ever greater safety have been and are being developed. Besides their impact on protecting life, there is almost no literature or description on the potential damages to health resulting from the use of protective gear. Military service entails a rather great chance of the appearance of different degenerative motor organ diseases after the end of service, primarily due to different physical strain and the change in climate conditions. 30% of deviations detected during screening tests in older soldiers belong to the category of motor organ diseases. Taking all of these factors into consideration, in our paper we attempt to propose and recommend kinesiotherapy, which can even be performed independently, as well as magnetotherapy and potential medication treatments in order to facilitate prevention.

Figure 1: Group wearing bulletresistant vests somewhere in the Middle EastPersonal protection by body armor lost its significance with the appearance of firearms. However, “body armor” reappeared around the middle of last century as a consequence of technical development. Today bullet-resistant vests offer protection against the lead core bullets of pistols and submachine guns on the entire surface of the protective gear, as well as against the steel core or armor-piercing projectiles of carbines, assault rifles, rifles and machine guns on the surfaces with additional protective inserts, and against the regular or irregular shrapnel of hand grenades at an appropriate distance. Personal equipment – whose total weight can reach 40 kg – may influence the soldier’s combat activity in battle. The weight of equipment makes the exploitation of expensive technical equipment critical, since its user loses the ability to move quickly and mobility.

The Hungarian Home Defense Forces have equipped their troops – mostly those in missions – with bullet-resistant vests since 1995. The protective combat vest version of the 95M bullet-resistant vest product line is a special, upper-garment-type personal protective gear for the protection of the upper body, the neck, the shoulders and the groin. This vest prevents projectiles and shrapnel of a certain energy and structure from penetrating its protective material, thus it shields the protected body part/surface from injury exceeding a determined extent. The 95M protective vest is manufactured in Hungary, made of aramid. One of its special characteristics is that the size of the protected body surface in proportion to its specific weight was outstanding among the protective vests used worldwide even at the time of its creation. The average weight of protective vests (depending on sizing and the material of the cover) is 5.5-7.5 kg, whereas the weight of the version made of high-strength polyethylene was reduced to 4.2-5.1 kg in the course of later developments. The weight of additional protective inserts was reduced from the initial weight of 3.8 kg to 3.02 in the course of time and as a result of technical development. In the areas of operations of missions two additional protective inserts (with a protective surface of 320×250 mm, for the protection of the abdomen and chest, as well as of the middle back) are standard for one bullet-resistant vest. The basic load of a person – of average size – wearing up-to-date protective gear corresponding to the technical standards of the age increased by approximately 10-14 kg. Due to the development in materials and technology this has been reduced to 8-11 kg at present, which is still significant. In areas of operations, loads affecting the upper body may be worn continuously up to a period of 24 hours.

Figure 2: Soldier in protective clothingThe number of troops shows a decreasing tendency in all armies of the world, but in all cases accompanied by an increase in military efficiency. In the personnel of the armed forces appropriate mental and physical ability are fundamental requirements. Physical capacity has certain biological prerequisites as well, which, however, partly depend on age, level of development, and biological gender.

Armed forces cannot avoid taking into account the following in the course of the continuous and complex development of the personal equipment of combat personnel:

 • firepower and the elaboration of the new requirement system of C4I,
 • reducing the equipment worn by soldiers on the battlefield,
 • interoperability,
 • the prevention of injuries in order to maintain the ability to fight,

As one fighting soldier is “worth” about USD 50,000, loss of troops (and/or equipment) is not permissible.

Table 1. Physical load (based on 1992 data)

Weight of equipment

[kg]
Initial conditions According to the army modernization plan
Clothing and personal equipment 11.38 6.30
Weapons and ammunition 14.00 8.50
Radio and optics 6.35 2.50
Food and water 5.90 4.30
Ballistic protection 4.00 2.80
NBC protection 3.80 2.60
Total 45.43 27.00

In the case of an order for attack, the load of a soldier (exclusive of the backpack) cannot be greater than

In the USA: 25 kg,                    In the UK: 27 kg

The weight of the equipment of troops serving in deployments in Asia is over 30 kilograms, which often has to be worn for 14 hours per day. This represents a strain even in winter, let alone in summer. Significant losses of water and magnesium developing in great heat, in the case of intense strain or exhausting physical activity lead to the appearance of muscle cramps. In the case of increased perspiration the daily need for magnesium is obviously higher, since significant amounts can be lost due to the higher magnesium concentration of perspiration compared to that of the blood, but elimination through urine and stool also plays a role. The magnesium levels of the blood do not reflect total magnesium levels, since only a modest proportion of total magnesium is present in the blood. Magnesium deficiency can lead to disorders in nerve and muscle function, especially the over-stimulation of the membrane of muscle fibers.

In Hungary, police officers are exposed to the following weight loads:

 • Summer service apparel, with equipment: 6.6 kg.
 • Winter service apparel, with equipment: 9.7 kg.
 • Summer riot control clothing, with equipment: 22.3 kg.
 • Winter riot control clothing, with equipment: 24.2 kg.
 • Special summer deployment clothing, with equipment: 17.9 kg.
 • Special winter deployment clothing, with equipment: 19.9 kg.

Cold weather, catching colds and sudden falls in temperature can also cause muscle pain, and individual sensitivity to climatic factors plays a fundamental role here. A fall in body temperature following strong perspiration during service, or a sudden wind can cause low back complaints. In areas of greater humidity, at sea or on the coast, there are more complaints of myalgia than in the case of those living inland. It cannot be expected of soldiers serving in heats of 40-50 grades Celsius to cope with distractions caused by their body (cramps, pain, impaired movement) while wearing equipment or executing tasks.

The structure and functioning of the backbone

The backbone can be regarded as a unitary organ, whose condition has a key role in preserving health. Areas corresponding to all of our organs can be found on and along the backbone, as well as on the soles of our feet or on our palms. When a deformation occurs in this region, it can sooner or later damage the internal organs as well. If any impact occurs in any of the regions of the backbone, it will manifest in the other regions as well. The spinal cord is the center of the body, which contains inferior nerve centers; it is approximately 45 cm long and 1.25 cm in diameter, extending from the skull to the first lumbar vertebra. The spinal cord entirely consists of nerve tissue, with white matter surrounding the gray matter in the middle. Thirty-one pairs of spinal nerves extend from the backbone at regular intervals. The structure of the backbone consists of 24 true and 9-11 false vertebrae. The majority of motor organ problems are related to the central nervous system, that is, the brain and the spinal cord, which form the comprehensive coordinating system of the body. Motor organs make up two-thirds of the body mass of the human body, and because of this they play a fundamental role in the operation of the entire body at every time. The skeletal system is especially important as regards physical capacity and capability. Muscle movements play a part in all vital processes.

The basic function of the backbone is to ensure the stability and balance of the body. At its lower end it is connected with the pelvic girdle through the sacrum, and in the thoracic section it forms the chest together with the ribs and the sternum. Spinal curves distribute the pressure resulting from the upright position – developed in the course of evolution –, and this sinusoid-like curvature, a human characteristic, is a masterpiece of engineering, which is extremely solid and flexible at the same time [1][2]. The fundamental function of this part of the skeleton, showing a double S-shape curvature in the sagittal plane, is to bear optimally the weight of the body, and to transfer compression and bending forces to the pelvis and the lower limbs in an appropriate way, in order to ensure the adequateness of the basic functions of the human body during standing, walking and work. This curvature absorbs shaking and impact during walking, without which the skull would be exposed to such shock that we would suffer concussion with every step. The backbone shows mild curvature in the frontal plane as well, it curves slightly to the right in the thoracic section and slightly to the left in the cervical and lumbar section. In the backbone of women, lumbar lordosis is usually more accented, often compensated for by kyphosis in the thoracic section. The backbone bears the weight of the trunk, that is, most of the load, therefore the injury to the upper and lower vertebrae resulting from overload also manifest in the backbone. The lumbar section of our spine is one of the most used regions of our body [3][4][5].

The vertebral motor segment has a fundamental role in ensuring stability. It was Junghans who created the concept of the “motor segment” of the backbone, which consists of the body of the vertebra, the intervertebral disc, the anterior and posterior longitudinal ligaments, the related joint surfaces and the ligamentum flavum, as well as the facing surfaces of the bodies of vertebrae in the related section of the vertebral canal. Ligaments and muscles are also organic parts of the segment (see Figure 3.). The vertebral motor segment can be regarded as stable if under physiological loading conditions it preserves its physiological movement range without the impairment of neurological function in the vertebral canal inside it and in the region of the intervertebral foramen. Instability can occur along all axes of movement of the backbone in the case of inappropriate loading. The task of the system of ligaments is to hold joints in the position determined by the muscles. The anterior vertebral ligaments, direct, coordinate and regulate movement. The ligament running along the posterior surface of the bodies of vertebrae is situated in the vertebral canal. Four types of basic movement can occur in the backbone (flexion, extension, lateral flexion, and rotation). Combinations of these occur in practice in all cases.

The most important connections between the vertebrae are represented by the intervertebral discs. In normal condition, the disc can be understood as a sac filled with hydrogel, and this intervertebral zone functions as a puffer zone. The hydraulic biomechanical function of the disc ensures that the nucleus pulposus counteracts axial compressions with a passive extension force. Due to the geometry of its fibrous structure, the annulus fibrosus neutralizes shear stress as well as (axial and paraaxial) rotation forces. If pressure is exerted on the disc, it will spread equally in all directions (Pascal’s law). The nucleus pulposus makes up 40-60% of the mass of the disc. It adapts to movement and loading, while it is protected by the outer ring. Discs do not have their own circulation, nutrients are supplied by the flow of articular fluid. The height of the intervertebral disc can decrease by up to 1-2 mm, when the disc flattens out, and its diameter can increase by 1 mm. The disc has a role in ensuring that the backbone is able to turn, twist and bend. The tissue structure of the disc ensures the suppleness and flexibility of the backbone, as the fluid content of the jelly-like nucleus pulposus is ca. 90%, thus it resists compression. When the fluid content of intervertebral discs decreases (or disappears), the nuclei pulposi become inflexible and the fibres of the annulus fibrosus fibrillate, as a result of which it cannot fulfil its basic function. The annulus fibrosus, which consists of collagen fibres arranged in lamellae, surrounds the nucleus pulposus in a spring-like fashion. Pressure exerted here will be transferred entirely, without reduction to the end-plates under the damaged disc, which results in significant pain, and increased loading of the muscles due to the reduction in function. The resulting muscular imbalance leads to overloading, pain and function impairment, or in more severe cases to the antalgic posture. Body height changes every day due to fluid loss in the intervertebral discs. In upright posture height decreases to the end of the day (due to posture and the tiring of the foot arch), the variation can be as much as 5 cm. Our height is restored overnight. The fluid loss of discs can increase due to great physical loading and Figure 3: The biomechanics of the backbone 1. Anterior longitudinal ligament; 2. Posterior longitudinal ligament; 3. Nucleus pulposus (behaves as a spring); 4. Annulus fi brosus; 5. Small intervertebral joints function as swivels; 6. Muscles perform and regulate movementincreased pressure.

Every weight which represents a persistent load on the body will affect the joints and the backbone after a while. The backbone is exposed to several forces: physical and psychical loads, body mass, the tension of muscles and ligaments, abdominal pressure, as well as external forces, such as clothing, equipment and protective gears. In the course of loading the bony origins and insertions of the muscles may become damaged, these are so-called periostitis symptoms, when circumscribed pain may occur in the pelvic bones and in the vertebral arches and processes. The tonus and binding of muscles can decrease or intensify vertebral pain. All muscles are determined for only one type of movement, contraction. Long-term physical loading of the muscles cause muscle pain, which is characterized by a protracted rigid and cramped muscle condition and can be accompanied by loss of function. Long-term stress can also result in persistent tension and increased contraction in the paravertebral muscles. The exhaustion of the muscles can lead to persistent low back pain. The condition of the muscles may be aggravated by the contraction of the capillaries of the muscles. Local ischemia can occur in the blood vessels. As a result of increased muscle work, tissue hypoxia can develop, the concentration of glycosaminoglycans becomes higher in working muscles, which leads to the appearance of swelling, muscle pain and muscle soreness. Glycosaminoglycans (hyaluronic acid, chondroitin, chondroitin sulfate, keratin sulfate, etc.) make up 0.5-5% of connective tissue. Due to their high molecular weight and strong ability to bind Ca++, they bind a significant amount of water. Water makes up about 20% of the mass of bones. Pain and contraction occurs in the muscles, which exerts pressure on the nerve endings as well, moreover, hemorrhages can occur in muscle elements. When posture is hunched or bends to the side, this subtle balance is upset. A common symptom is the significant spasm of deep back muscles, especially if the body of the vertebra or the transverse processes are fractured. The fracture of the spinous processes generally occurs at a young age, as a result of excessive muscle strength. The bony processes of the body of the vertebra ensure stability and only participate in the movement of the backbone in a passive manner. Pain originating in the vertebrae can occur in the body of the vertebra or the region of the anterior ligament, which pain is of lower intensity, since this region is not rich in sensory nerves. When pain is related to the region of the arches and intervertebral foramina on the posterior part of the body of the vertebra, joints cause intense, torturing pain. The increased thickening of the ligamentum flavum can have a narrowing effect and cause symptoms of radiculitis [6][7][8][9].

The backbone is vulnerable and sensitive to strain, therefore we must pay attention to our posture, in order to decrease the strain on our backbone. Since our bodies are supported by two legs instead of four, the center of gravity of the body has changed. The center of gravity of the body is the point where it has to be supported to remain at rest in a homogeneous gravitational field. The maintenance of our backbone is part of the preservation of our general strength and condition. Posture refers to the posture of the entire body, including that of the torso and the limbs. In practice posture means the position of the backbone, which is influenced by internal and external spatial forces. In the case of correct posture the forces of the body and the force of gravity affecting the body are in a state of equilibrium. In this case the tension of articular capsules and ligaments correspond to physiological conditions, the muscles responsible for posture cooperate harmoniously, symmetrically, the strength exerted and energy consumed by the muscles are minimal, and as a result, the loading of the intervertebral discs and articular surfaces is evenly distributed. The more the line of gravity of the body deviates from the physiological line of gravity, the greater the load on the small joints and the intervertebral discs. This sensitive equilibrium especially characterizes the lumbar section, since this is where the greatest forces are exerted in order to keep the body in an upright position, and this is where the mobile backbone is connected to the fixed pelvis. Long-term disharmony can lead to the exhaustion of the muscles and ligaments, thereby the section of the backbone will fall forward or backward. The muscles supporting the vertebral column will cramp with every strain, and transfer the task to the rest of the muscles [10]. Every type of increase in weight changes the state of balance of the body. Exhausting exercise and physical loading – especially if they involve twisting movements – are common causes of backbone pain. (When stepping forward, a turning movement occurs between the seventh and the eighth thoracic vertebrae. This is the region from where the upper part of the body turns in one direction, while the lower part turns in the opposite direction.) [11][12][13]

Muscles perform active movement and the active stabilization of the torso in all positions. The basis of perfect movement, just as in the case of the limbs, is the harmonious cooperation of opposite muscle groups (e.g. abdominal muscles and back muscles). Muscles work in pairs (agonists and antagonists). When a muscle contracts, its opposite (proprioceptive function) relaxes. A change in the operation of any muscle group – whether caused by weakening, shortening or a cramped condition – leads to the upsetting of muscle balance, resulting in various motor organ complaints. If we consider the hard work our muscles have to perform to sustain our body in various positions or to move it, working against the force of gravity, it becomes understandable that various posture disorders or persistent unidirectional strain cause muscle cramps and muscle pain.

When the spinal curvatures are physiological, load is borne by the bodies of the vertebrae, but if external forces dominate, the state of balance of the body is upset, and the muscles, ligaments and bone sections in the direction of the force’s impact will be exposed to increased strain. In the case of correct posture, muscles only use enough strength to keep the correct posture. In upright position the backbone has a supporting and stabilizing function. In this case the weight of the body is transferred to the pectoral girdle, and through the system of the chest and the abdominal cavity to the pelvis. Incorrect posture, especially an enhancement of the lumbar curvature (which is always accompanied by insufficient functioning of the abdominal muscles) deteriorates the operation of the system. The overstraining of various sections of the backbone is a consequence of this. Incorrect posture increases the strain on the intervertebral discs and ligaments in all cases. Minor or more serious deviations of the backbone also play a part in the development of pain. The stabilizing effect of the muscles is different during movement (e.g. in the case of a sudden movement or lifting a heavy weight) than in upright position. The deformation of any of the components of the backbone can cause backbone pain. In the case of the degeneration of intervertebral discs, the height of the discs decreases, reducing the distance between the vertebrae, which affects the functioning of the small intervertebral joints situated in the back in all cases. The posterior ligament running along the backbone may become stretched, or it may be pressured by the bulging of the disc, causing pain. Pain can also occur in the nerves due to the prolapse of the intervertebral disc, that is, disk herniation, or to pressure caused by other soft structures [14][15][16].

As regards posture, we can distinguish static posture, which is the position from which movement originates and in which it ends. Therefore, if this posture is incorrect, muscles will work inappropriately during the entire process of movement, which will greatly affect movement and balance. Obviously, as a result, dynamic posture will also be affected. Dynamic posture may be defined as the ability to always maintain an optimal rotation axis during movement combinations in any plane of movement.

Bullet-resistant protective vests or other gear representing a load on the body can cause other problems besides affecting the backbone. Since it is usually the shoulders or the pelvis which serve as the most suitable place for fixing or supporting gears, these regions are also subjected to outstanding strain. Thus it is also very important to observe the free movements and general condition of the shoulders and pectoral girdle, as well as of the pelvis and pelvic girdle. The regions of the neck and shoulders are prone to muscle spasms, when these regions become bound and painful. This is caused by incorrect posture and an incorrect use of muscles, and the pain usually radiates in the direction of the neck, head and the shoulders.

To prevent physical strain from causing permanent deformations in the body, besides the strength training of soldiers and police officers we recommend the inclusion of exercises which serve the development of correct posture in the training program.

In the training stage the gradual loading of the skeletal system is ensured by a professionally qualified training team. The basis of achieving good results is a backbone and joints which can function in the entire movement range in all directions, as well as a musculature which can ensure correct posture. In practice, this involves two – seemingly contradictory – tasks: ensuring stability and dynamism during movement.

Stability can be achieved by training those muscles which play a part in maintaining correct posture. Their practical role can be detected in that they protect the individual from pain caused by posture disorders and simple states of tiredness, and even from conditions developing due to inappropriate functioning. The other requirement, dynamism, enables the muscles, increased in strength and performing active and varied work, to work efficiently in the entire movement range of the backbone.

Problems resulting from backbone strain can be reduced or eliminated by improving posture, kinesiotherapy, electrotherapy and chondroprotective products.

Today up-to-date medications are available for treatment, but in spite of this, there are still a lot of motor organ patients worldwide for whom no appropriate, effective therapy exists. When acute problems are not treated appropriately, they become chronic. Various methods of physical therapy and physiotherapy are available in order to achieve successful treatment. Of conservative treatments, strengthening muscles by regular swimming and physiotherapy are very important. Stretching contracted muscles, the use of exercises facilitating correct posture in the patient and breathing exercises also help improve the general condition of the body. Relaxing stretching exercises are eminently suitable for relieving the cramped tension of muscles and enhancing microcirculation. However, physiotherapy on its own is not sufficient.

Kinesiotherapy

Posture correction and muscle strengthening:

Figure 4: Impaired microcirculation /left/, healthy microcirculation /right/.The optimal angle of the pelvis and the sacrum – the lumbosacral angle – and the physiological curvatures of the backbone are very important for correct posture. The appropriate position of the pelvis is the key to correct posture. The weight of the body is evenly distributed to the arched structure of the lower limbs and the feet through the arched structure of the pelvic girdle and the hip joints. The work of the muscles moving the backbone may be compared to the ropes supporting the mast of a ship, where the hull of the ship represents the pelvis, whose physiological angle is 60 degrees. This determines the position of the hip joint on the one hand, and the physiological extent of the sagittal curvatures of the backbone above it on the other hand.

It is advisable to begin posture correction by adjusting the position of the pelvis and by relaxing the muscles responsible for the movement of the lumbar section of the backbone and the pelvis. Muscles whose length deviates from physiological conditions cannot work with full strength. Appropriate kinesiotherapy can only be planned after identifying rigid or weak muscles. After the mobilization and stretching of the muscles which require stretching we can go on to the muscles which have to be strengthened, and then continue with improving the coordination of the musculature whose balance has been restored. Success can be achieved by a purposefully planned therapy. Kinesiotherapy is preceded by a thorough examination of movement, which reveals which muscles have to be strengthened or stretched.

Execution of the following string of exercises has to be observed and coordinated by a specialist in all cases, since the efficiency of the exercises depends on the precise adjustment of initial and final positions. The active protagonists of these movements are the paravertebral muscles, the abdominal muscles, the iliopsoas, as well as the gluteal and thigh muscles. When abdominal muscles work properly (they keep the contents of the abdominal cavity close to the backbone), they also support part of the weight of the body. As a result, the backbone and the pelvis are partially relieved from pressure.

Warm-up exercises:

1.Begin warm-up by twice inhaling and exhaling deeply; you can complement this by the conscious direction of breathing, which can be achieved by placing a hand on the abdomen or the chest, or on the curve of the collarbone.

2.Raise both shoulders, then let them down, and rotate your shoulders backward, then forward.

3.Push the top of your head upwards as if you were balancing a book, and, holding it in this position, slowly bend your head to one side, to the center, to the other side, take a few deep breaths, and finally turn your head to the right, center, left, then up and down.

4.Swing your arms forward in smaller, then greater and greater circles.

5.Bend and cross your arms in front of your chest. Swing your arms to the side to the height of your shoulder, then back to a crossing position in front.

6.Complement the previous exercises by slightly bouncing on your knees – bend your knees when your arms are crossed, stretch your knees when your arms are stretched, bend and stretch.

7.Rotate your hips as if you were using a hula hoop.

8.Bend forward, slide your hands down your legs to your knees, or further down, if possible. Straighten up and bend slightly backward.

9.Walking on the spot, raise your knees higher and higher, as if you were marching. Following this, lightly walk on the spot for one minute.

 1.  Finish warm-up by twice inhaling and exhaling deeply, allow your lungs to become completely empty.

The bending and strengthening exercises increase the amount of energy stored in the muscles, thereby decreasing the possibility of injury caused by sudden movements. The exercises improve the range of movement of joints and cartilages, and increase the tensile strength of tendons and the production of articular fluid. The exercises free the joints, thus the muscles and tendons return to their original state of balance.

Kneeling exercises

 1. Stand on your hands and knees, your hips and shoulder should remain perpendicular.
 2. Approach your head towards your knees, keep your palms and knees on the ground, curve your back, then roll back.
 3. Curl your back upwards, like a cat.
 4. Lower your back with your bottom and head pointing upwards, and your trunk in a concave curve.
 5. Hold your back straight, and extend your opposite arm and leg horizontally. Repeat with your other arm and leg. Pay attention to keeping your balance!
 1. Turn your fingers so that they face each other below the line of your chest, and bend your arms with your palms farther apart than your shoulder width.
 2. Continuing the previous exercise, keep your arms bent – with your chest 20-30cm from the ground – and stretch first one and then the other arm on the ground.
 3. Put your elbows on the ground while kneeling, so that your thighs and upper arms are at right angles with the ground, your lower arms should be parallel, and curve your back upward and then downward in this position for a few times.

9.Kneel and sit on your heels. Balancing with your arms, swing your bottom to the right so that your right hip touches the ground and your arms swing to the left. Then raise your bottom and sit on the other side, keeping your arms on the left. Repeat the exercise six times, three times in both directions.

 1.  Stand up and stretch towards a horizontal bar or door lintel. Grab it and hang from it so that it supports all of your weight. If it is necessary, bend your knees to be able to hang, and feel your backbone stretch. Hold this position and count for 15-30 seconds, with eyes closed, then relax. Let go of the bar, and stand in initial position.

Core strengthening

Bending the backbone backward:

 1. Lie on your stomach, place a pillow under your abdomen, your arms resting next to your body with palms downwards. Raise your head from the ground, hold it high for a moment, then lower it, while keeping your eyes closed.
 2. Lowering your shoulders, raise first one, then the other leg, both legs 5x, to about 15 cm from the ground, squeeze your buttocks, then put down your legs and relax.
 3. As you become stronger, try raising your head, shoulders and legs from the ground at the same time – but always for a few centimeters only.

Bending the backbone forward:

 1. Lying on your back, pull up your legs so that the soles of your feet are resting on the ground – bend your knees –, and curl forward, sliding your palms up your thighs to reach your knees – hold up your head.
 2. Repeat the exercise by approaching one elbow to the opposite knee. Alternate elbows.
 3. As you become stronger, raise the opposite knee – pull up your legs to your abdomen – to reach your elbow. Work alternately on both sides of your body.

Leg raises:

 1. Lie on your stomach on a table or a lying bench, with your hip at the edge of the table. Grab the table to support yourself.
 2. Raise both legs so that they are level with the table. Take care not to curve your back. Remain in this position while counting to three, then slowly, carefully lower your legs.

3.Then lie on your side, supporting your head with the arm in lower position, and support yourself with the other arm in front of your chest. Bend your lower leg, and raise your stretched upper leg. Bend your feet at a right angle at the ankle, rather then forcing your toes down.

4.Put your upper leg forward on the ground. Raise your lower leg a little.

5.Turn around and repeat the exercises lying on your other side.

Sit-ups – deep abdominal muscle training:

 1. Sit on the floor, and pull up your knees so that they are at right angles with your chest. Stretch your arms forward for balance.
 2. Roll backward as far as it is comfortable for you (the chest draws away from the knees, the back approaches the ground, curled, but does not touch it), maintain the movement with your abdominal muscles, and count to five while holding the final position.
 3. Pull yourself up straight with the help of your abdominal muscles.

Stretching:

Back stretching:

 1. Lie on your stomach, support yourself with the palms under the shoulders, legs slightly apart, pelvic girdle relaxed, and pull your chest upward to stretching limit, holding your head. Repeat 3 or 5 times.
 2. Lie on your side and curl as much as you can. Feel your backbone stretch.
 3. Slowly, gently straighten your backbone, stretch your arms above your head, straighten your legs and hold your feet down, pull in your stomach, squeeze your buttocks and stretch.

Pelvic curls:

 1. Sit on a chair, and curl your midsection in a concave curve, pulling away from the back of the chair.
 2. Now curl your back in the opposite directions, so that it presses against the back of the chair. Repeat five times, then finish with the lumbar section of the backbone staying between the two end positions. Place your hand on your hips, and curve your back concavely by curling your pelvis forward, as if you were pushing your bottom backward.
 1. Then retract your pelvis, and pull your bottom under you. When finishing the exercise, your back should be halfway between the two end positions.

Knee stretches to the side:

 1. Lying on your back, pull your knees up to your chest, circle them with your arms, then put down the soles of your feet and stretch your arms to the side.
 2. Roll your knees from one side to the other.

Magnetotherapy

Treatments based on conventional magnetic field therapy use static (permanent magnets) or pulsating fields, employing sinusoidal, rectangular, trapezoidal and sawtooth signals. Magnetic fields can be defined by three parameters, the form of the pulse (signal shape, which can be indicated as a wave), frequency (measured in Hertz) and flux density (the strength of the field expressed in Tesla). With these three parameters, an infinite number of different magnetic fields can be created.

The BEMER therapy is a special electromagnetic field therapy protected by an international patent, which is the result of more than a decade of research. The therapy uniquely improves microcirculation (dcapillary < 200 µm). The extent of improvement is 24% after an application of two minutes (see Figure 4). Besides broad-spectrum impulses, the BEMER 3000 Plus devices also have a Plus modulation which influences vasomotion (the flexible movement of the walls of blood vessels). These new-generation devices improve vasomotion by approximately 19% after an application of two minutes.

Research and development is lead by Dr. med. Reiner Klopp, director of Berlin Microcirculation Institute. The studies by Professor Klopp unequivocally show that as a result of the BEMER therapy, the activity of white blood cells intensifies, they progress “more slowly” along the blood vessel wall, providing enhanced protection against potential pathogens. The therapy strengthens the body’s own immune response, thus there are no adverse reactions which characterize medications. The strength of the magnetic field used in the therapy does not exceed 100 µT (1 G) as measured on the surface of the applicators. Consequently, it can be used in the case of metallic implants, pacemakers, and even pregnancy.

In the course of BEMER therapy, first the whole body is treated, which is followed by local application. The extremely wide choice of therapeutic devices enables the targeted, circular treatment of joints, or even the treatment of patients confined to bed and/or unable to move in their hospital wards with the help of a mobile device.

Figure 4. Impaired microcirculation /left/,

healthy microcirculation /right/.

The advantage of the therapy is that it is easily available (the portable version can be purchased at a relatively advantageous price), it involves no pain, and does not require medical personnel after training (patients can operate it in their own home).

Medication therapy

The hyaline cartilage, which serves the articulation of bones, resists compressive force and shear stress, and it ensures appropriate flexibility due to the characteristic structure of cartilage tissue. Chondrocytes ensure the integrity and regeneration of the articular cartilage through the synthesis of matrix components. The fibrillar component of the extracellular matrix is made up by type-II collagen in 90-95%. The collagen fibre structure is embedded in a basic matter made up of proteoglycan macromolecules (hyaluronic acid-aggrecan complex). Glycosaminoglycan (GAG) molecules forming part of the hyaluronic acid-aggrecan have a high ability to bind water, and the 80% of the matrix is made up of water. The high water content keeps the collagen structure in an almost overstretched condition, which contributes to the flexible resistance of the articular cartilage. Glucosamine (made up of glucose and the amino acid called glutamine) is the precursor of the water binding gycosaminoglycan of the cartilage tissue matrix. Glucosamine is a physiological component of the extracellular matrix of the articular fluid and the cartilage. The administered glucosamine-sulfate gets into the systemic circulation and is transported to the target of its effect, the joint, where the chondrocytes build it into the components of the glycosaminoglycan chains of the cartilage tissue. At the same time, due to the beneficial structural changes which take place, glucosamine-sulfate alleviates the symptoms of osteoarthritis. Data taken from the literature prove that in the case of osteoarthritis, the administration of a daily dose of 1200 mg of glucosamine is recommended for the purposes of therapy. Pain is reduced, and so is the damage to the cartilage caused by strain. The additional administration of magnesium is also recommended to alleviate muscle cramps.

When peripheral muscles are overloaded, structural changes occur in the muscles, as a result of which the muscles cannot be loaded or used to the maximum. If the muscles do not rest or do not have enough time to regenerate, higher muscle tone will develop because of the overstrain, or muscle shortening and various rheumatological complaints may occur. The BEMER therapy plays a part in solving these. Stretching and relaxing exercises are eminently suitable to relieve the cramped tension of muscles and to enhance microcirculation.

Damages to health caused by protective clothing and protective equipment can be prevented by appropriate preparation, and in this an important part is played by prevention, rehabilitation and health-centered thinking. The weight of the equipment makes the exploitation of the expensive technical equipment critical, and it hinders the quick movement and mobility of its user. Further development carried out regarding army practice apparel and personal equipment increase the efficiency of the soldiers and therefore their ability to win a fight. This does not only help in multiplying their strength, but also in exploiting the maximum efficiency of expensive weapons systems. Requirements concerning health and safety have become more important at the level of legislation as well, which resulted in the development of several new materials used for personal protection in industry as well. The effective improvement in firepower (e.g. laser- or computer-assisted grenade launchers) and direction systems (e.g. GPS) have increased the weight of military equipment. This can be expected to increase further in future (eg. digital battlefield). Health services can also contribute to reducing harmful effects.

 

The use of magnetic resonance therapy

Treatment of bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws

The main symptom of bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws (BRONJ) is the appearance of denuded jawbones. This surface provides an entering gate for infections, which may lead to further bone necrosis. Sequestrectomy indicated in BRONJ can result in weaker healing and dehistention. Magnetic resonance is used successfully in the treatment of in ammation in other elds of medicine. We studied the effectiveness of electromagnetic resonance in the regeneration of the mucosa. Methods: We included 23 patients in our study. 11 BRONJ patients where treated with magnetic resonance, thus trying to avoid postoperative dehistention. 12 patients undergone surgical treatment, but received no magnetic resonance therapy. Results: Patients treated with magnetic resonance showed much better recovery potential, signi cantly lower potential of wound failure, had minor postoperative sore and were in a much better general condition. Conclusion: magnetic resonance can be a great complementary treatment in avoiding patient pain and dehistention after surgery.

Date: 11/01/2009

Source: MEDICAL CORPS INTERNATIONAL FORUM (MCIF) 2009/3